Ústredný portál verejnej správy

Zmeny colných vyhlásení

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožní používateľovi zmeniť podané colné vyhlásenie, ak to vyžaduje proces colného konania, alebo vzniknutá situácia: podanie opravného colného vyhlásenia, zrušenie colného vyhlásenia.

Prejsť na službu