Ústredný portál verejnej správy

Zmeny colných vyhlásení

Finančné riaditeľstvo SR

Popis služby

Služba umožní používateľovi zmeniť podané colné vyhlásenie, ak to vyžaduje proces colného konania, alebo vzniknutá situácia: podanie opravného colného vyhlásenia, zrušenie colného vyhlásenia.

Prejsť na službu