Ústredný portál verejnej správy

Podávanie colných vyhlásení

Finančné riaditeľstvo SR

Popis služby

Služba umožní podanie colného vyhlásenia aj s príslušnými prílohami. Colné vyhlásenie bude podané príslušnému colnému úradu. Služba poskytne informáciu o obdŕžaní podania príslušným colným úradom.

Prejsť na službu