Ústredný portál verejnej správy

Získavanie parametrov správneho poplatku pre získanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie

cepfrsr

Popis služby

Služba priamo určí parametre správneho poplatku viazaného k vydaniu príslušnej licencie, v prípadoch keď nie je pre ich určenie potrebná interakcia orgánu verejnej moci. Ak parametre platby vie určiť len príslušný orgán verejnej moci respektíve ním prevádzkovaný IS, služba sprostredkuje tieto informácie používateľovi IS.

Prejsť na službu