Ústredný portál verejnej správy

Získavanie parametrov správneho poplatku pre získanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie