Ústredný portál verejnej správy

Zakladanie žiadostí na získanie licencií pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií

cepfrsr

Popis služby

Služba umožní vytvorenie žiadostí pre vydanie licencií, ktoré sú potrebné pre realizáciu ZOT. Pre tvorbu žiadostí poskytne služba príslušný elektronický formulár. K žiadostiam umožní pripojiť elektronické dokumenty, ktoré používateľ má uložené vo svojom repozitory dokumentov alebo umožní vykonať nahratie nového elektronického dokumentu. Pre licencie, ktorých vydanie je podmienené na existenciu iných licencií a používateľ ich nemá k dispozícii, systém ich zahrnie do skupiny žiadostí. Služba umožní ukladať pripravené žiadosti a vytvárať predvyplnené žiadosti o vydanie licencií.

Prejsť na službu