Ústredný portál verejnej správy

Zakladanie žiadostí na získanie licencií pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií

Finančné riaditeľstvo SR - agenda CEP

Popis služby

Služba umožní vytvorenie žiadostí pre vydanie licencií, ktoré sú potrebné pre realizáciu ZOT. Pre tvorbu žiadostí poskytne služba príslušný elektronický formulár. K žiadostiam umožní pripojiť elektronické dokumenty, ktoré používateľ má uložené vo svojom repozitory dokumentov alebo umožní vykonať nahratie nového elektronického dokumentu. Pre licencie, ktorých vydanie je podmienené na existenciu iných licencií a používateľ ich nemá k dispozícii, systém ich zahrnie do skupiny žiadostí. Služba umožní ukladať pripravené žiadosti a vytvárať predvyplnené žiadosti o vydanie licencií.

Prejsť na službu