Ústredný portál verejnej správy

Podávanie zápisníc pre voľby do Európskeho parlamentu

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podanie zápisnice pre voľby do Európskeho parlamentu prostredníctvom elektronického formulára pre zber údajov umožní vytvorenie a tlač zápisnice okrskovej volebnej komisie, zápisnice okresnej volebnej komisie, ich kontrolu a prenos do centrálnej databázy.

Prejsť na službu