Ústredný portál verejnej správy

Podávanie zápisníc pre referendum

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podanie zápisnice pre referendum prostredníctvom elektronického formulára pre zber údajov umožní vytvorenie a tlač zápisnice okrskovej komisie pre referendum, zápisnice okresnej komisie pre referendum, ich kontrolu a prenos do centrálnej databázy

Prejsť na službu