Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie volebných výsledkov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Systémové rozhranie služby Poskytnutie volebných výsledkov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré je súčasťou portálu ŠÚ SR pre poskytovanie údajov v elektronickej forme. Služba je typu G2G a G2E dostupná v čase volieb.

Prejsť na službu