Ústredný portál verejnej správy

Podávanie zápisníc pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podanie zápisnice pre voľby do orgánov samosprávy obcí prostredníctvom elektronického formulára pre zber údajov umožní vytvorenie a tlač zápisnice okrskovej volebnej komisie, zápisnice odvodnej volebnej komisie, zápisnice mestskej volebnej komisie, zápisnice okresnej volebnej komisie ich kontrolu a prenos do centrálnej databázy.

Prejsť na službu