Ústredný portál verejnej správy

Podávanie zápisníc pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podanie zápisnice pre voľby prezidenta SR prostredníctvom elektronického formulára pre zber údajov umožní vytvorenie a tlač zápisnice okrskovej volebnej komisie, zápisnice okresnej volebnej komisie, ich kontrolu a prenos do centrálnej databázy. Služba je typu G2G a G2E.

Prejsť na službu