Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie volebných výsledkov vo voľbách do Národnej rady SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Systémové rozhranie služby Poskytnutie volebných výsledkov, ktoré je súčasťou portálu ŠÚ SR pre poskytovanie údajov v elektronickej forme. Služba je typu G2G a G2E dostupná v čase volieb.

Prejsť na službu