Ústredný portál verejnej správy

Získavanie štatistických údajov z administratívnych zdrojov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní napojenie sa na potrebný administratívny zdroj cez dohodnuté rozhranie a volanie príslušnej služby na strane zdroja, ktorá údaje poskytne. Službu bude možné volať v dohodnutej periodicite (termínoch), formáte a objemoch.

Prejsť na službu