Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie“ poskytne používateľovi informáciu o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie.

Prejsť na službu