Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie