Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o vzniku číselníka alebo klasifikácie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Informovanie o vzniku číselníka alebo klasifikácie“ poskytne používateľovi informáciu o vzniku nového číselníka alebo klasifikácie.

Prejsť na službu