Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Informovanie o zmene hodnôt číselníka alebo klasifikácie“ poskytne používateľovi informáciu o zmene hodnôt číselníka alebo klasifikácie.

Prejsť na službu