Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie formulárov pre štatistické výkazy

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Poskytnutie formulára pre štatistické výkazy“ umožní získať štatistické formuláre pre štatistické zisťovanie a v druhej časti metodické pokyny, ktoré sú späté s vypĺňaním konkrétneho formulára.

Prejsť na službu