Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie výziev na plnenie štatistických výkazov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Spravodajská jednotka bude pomocou služby Vydanie výzvy na plnenie štatistických výkazov vyzvaná na plnenie všetkých výkazov/dotazníkov, ktoré v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní musí spravodajská jednotka vyplniť. 

Prejsť na službu