Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie oznámení o zaradení do programu štatistického zisťovania