Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie oznámení o zaradení do programu štatistického zisťovania

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Vydanie oznámenia o zaradení do programu štatistického zisťovania umožní oprávnenej inštitúcii (ŠÚ SR) vydať elektronické oznámenie pre spravodajskú jednotku o jej zaradení do programu štátneho štatistického zisťovania. Služba zabezpečí doručenie oznámenia v elektronickej forme.

Prejsť na službu