Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výberov zo štatistických databáz

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečí prezentáciu verejných štatistických údajov v elektronickej forme. Umožní jednoduché spájanie tabuliek, definovanie výberových kritérií a jednoduchých logických a matematicko-štatistických operácií. Služba zároveň zabezpečí rôzne interaktívne formy prezentácie, ako napr. geografickú, grafovú, tabuľky a pod.

Prejsť na službu