Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie štatistických produktov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Získanie štatistických produktov“ zabezpečí prístup k dostupným štatistickým produktom používateľovi v elektronickej forme. Štatistické produkty sa sprístupňujú používateľom najmä vo forme informatívnych správ, ktoré sa publikujú v čase zverejňovania ukazovateľov alebo vo forme publikácií, ktoré podrobne rozpracúvajú štatistickú problematiku.

Prejsť na službu