Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o zaslaných údajoch pre štatistické zisťovanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Spravodajská jednotka pomocou služby „Informovanie sa o zaslaných údajoch pre štatistické zisťovanie“ získa informáciu o zaslaných údajoch v jednotlivých výkazoch/dotazníkoch príslušného štatistického zisťovania, ktorého spravodajskú povinnosť si splnila.

Prejsť na službu