Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie špecifických štatistických údajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Podanie žiadosti o vyhotovenie špecifických štatistických údajov“ umožňuje používateľovi podať žiadosť o poskytnutie špecifických štatistických údajov, ktoré nie sú predmetom bežného poskytovania verejne dostupných štatistických údajov.

Prejsť na službu