Ústredný portál verejnej správy

Podávanie požiadavky na štatistické zisťovanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Podanie požiadavky na štatistické zisťovanie“ slúži pre zber požiadaviek na štatistické zisťovania, ktoré slúžia ako podklad pre tvorbu Programu štátnych štatistických zisťovaní. Program sa začína spravidla pripravovať v období február - október kalendárneho roka. Zadanie požiadaviek je možné pomocou webového formulára autentifikovanému užívateľovi v roli žiadateľ.

Prejsť na službu