Ústredný portál verejnej správy

Spravovanie zoznamu hospodárskych subjektov UVO

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

eGovernment služba „Spravovanie zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO“ slúži pre podporu činností ÚVO a podnikateľov spojených s vedením a manažmentom údajov vedených v profile podnikateľa za účelom efektívneho verejného obstarávania, najmä poskytnutím údajov o ponúkaných tovaroch, prácach alebo službách. Informácie o službe

Prejsť na službu