Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR umožňuje fyzickým osobám, ktoré úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti a boli zaradení do zoznamu energetických audítorov, požiadať o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov. V rámci služby majú energetickí audítori možnosť elektronicky požiadať o vydanie potvrdenia. Informácie o službe

Prejsť na službu