Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií z univerzálneho bezpečného úložiska súdov (Služby univerzálneho bezpečného úložiska súdov)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Cieľom služby je sprístupňovať ako občanovi, ako aj pracovníkom súdov dokumenty ESS, údaje referenčných registrov a pod. ISS a MS SR za účelom poskytovania služieb spravujú množstvo dokumentov, ktoré musia byť hodnoverne a dlhodobo uložené. Služba rieši pre občana prístup k spisom odstúpených do dlhodobej registratúry (živým aj neživým spisom) – pre potreby skúmania a štúdia neaktívnych spisov. Služby úložiska budú backupovať vybavovanie agend eGov služieb RESS. Informácie o službe

Prejsť na službu