Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (PO)

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre právnickú osobu Informácie o službe

Prejsť na službu