Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie dráhy (PO)

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

VÚC udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie dráhy Informácie o službe

Prejsť na službu