Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (FO)

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre fyzickú osobu Informácie o službe

Prejsť na službu