Ústredný portál verejnej správy

Peňažňý príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom