Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku do 1 000 000€ v rámci schémy štátnej pomoci VEĽKÁ SCHÉMA (obdobie od 1.4.2021 do 31.5.2021)