Ústredný portál verejnej správy

Akreditovanie programu doplňujúceho pedagogického štúdia - učiteľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o akreditáciu programu doplňujúceho pedagogického štúdia - učiteľ a možnosť získania rozhodnutia na účely poskytovať kontinuálne vzdelávanie. Služba je určená pre vysoké školy poskytujúce doplňujúce pedagogické štúdium. Služba slúži za účelom vydania rozhodnutia o schválení/neschválení akreditácie programu doplňujúceho pedagogického štúdia. O vydanie rozhodnutia o akreditácii programu kontinuálneho vzdelávania je možné požiadať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. Na použitie služby je potrebné prihlásenie sa pomocou eID. Služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Informácie o službe

Prejsť na službu