Ústredný portál verejnej správy

Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – funkčné inovačné, funkčné aktualizačné vzdelávanie