Ústredný portál verejnej správy

Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh - prípravné atestačné vzdelávanie