Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie o stave spracovania žiadosti na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR