Ústredný portál verejnej správy

Vyraďovanie z evidencie exportérov