Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - Zápis o uzavretí manželstva