Ústredný portál verejnej správy

Overovanie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom