Ústredný portál verejnej správy

Vykonanie zmeny v zozname hospodárskych subjektov- právnická osoba