Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov - právnická osoba

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje právnickej osobe, zapísanej v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie požiadať podľa § 156 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti pôvodného zápisu v Zozname hospodárskych subjektov o predĺženie platnosti zápisu. Informácie o službe

Prejsť na službu