Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov - fyzická osoba

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podnikateľovi, zapísanému v Zozname hospodárskych subjektov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, požiadať najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov o jeho predĺženie. Informácie o službe

Prejsť na službu