Ústredný portál verejnej správy

Vykonanie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov - fyzická osoba

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podnikateľovi požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjketov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie o službe

Prejsť na službu