Ústredný portál verejnej správy

Vykonanie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov - fyzická osoba