Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie priestorových údajov z INSPIRE témy Hydrografia (Hydrography)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie priestorových údajov z INSPIRE témy Hydrografia (Hydrography) formou OGC WMS.

Prejsť na službu