Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie priestorových údajov z INSPIRE témy Geografické systémy sietí (Geographical grid systems)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie priestorových údajov z INSPIRE témy Geografické systémy sietí (Geographical grid systems) formou OGC WMS.

Prejsť na službu