Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie priestorových údajov zo súboru objektov ZBGIS (všetky kategórie) využitím dlaždíc (Tiles)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobraziť priestorové údaje zo súboru objektov ZBGIS (všetky kategórie) formou OGC WMTS.

Prejsť na službu