Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie atribútových údajov zo súboru objektov ZBGIS (všetky kategórie)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie atribútových údajov (FeatureInfo) zo súboru objektov ZBGIS (všetky kategórie) formou OGC WMS.

Prejsť na službu