Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie atribútových údajov kategórie výškopis zo súboru objektov ZBGIS