Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie priestorových údajov kategórie výškopis zo súboru objektov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobraziť priestorové údaje kategórie výškopis zo súboru objektov ZBGIS formou OGC WMS.

Prejsť na službu