Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie digitálneho modelu terénu územia Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie digitálneho modelu terénu územia Slovenskej republiky formou OGC WMS

Prejsť na službu