Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie ortofotosnímok územia Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie ortofotosnímok územia Slovenskej republiky formou OGC WMS.

Prejsť na službu