Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie údajov geografického názvoslovia zo súboru objektov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie údajov geografického názvoslovia zo súboru objektov ZBGIS formou OGC WMS.

Prejsť na službu